Skolelever med iPad

Arbeidsdagen i dag startet med å presentere Smart Fredrikstad for ledergruppa i seksjon Utdanning og oppvekst, med kommunalsjef Arne Rekdal Olsen i spissen. Fra jobber i departement og EU er jeg vant til at smartby defineres relativ snevert (mobilitet, energi og IKT), mens de fleste byer etter hvert synes å være enige om at smartby gjelder alle virksomhetsområder i en kommune – dermed også utdanning og oppvekst.

Det er ikke alltid innlysende hva smart city har med ethvert virksomhetsområde å gjøre, men heldigvis hadde jeg i dette tilfellet «juksa litt». I stedet for å kjøre en generell presentasjon av Smart Fredrikstad, valgte jeg i dette møte å bruke en presentasjon jeg laget som oppgave i forbindelse jobbintervjuet i april. Oppgaven var å si noe om hvordan Smart Fredrikstad kan bidra til å øke kompetansen om smartby i Fredrikstad-samfunnet.

Utgangspunktet mitt er at dersom en by skal bli smart, er vi avhengig av at «smart» er et begrep alle har en felles forståelse av (at det ikke simpelthen er synonymt med lurt eller intelligent). I tillegg hjelper det om både barn og voksne ser eksempler på smartbyløsninger og gjerne får mulighet til å være med i prosjekter. Det er blitt et slags mantra at en smart by må skapes i et «kvadruppel helix-samarbeid». Det betyr at alle fire samfunnsområder arbeider sammen: De offentlige, næringslivet, akademia og samfunnsliv (organisasjoner og innbyggere). Dette er også førende for Smat Fredrikstad.

Næringsutvikling (les: å skape flere arbeidsplasser) er en av de viktigste driverne for Smart Fredrikstad-programmet. Smartbyløsninger kan bli en viktig eksportartikkel for Fredrikstad-selskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Å lære bort smartby til byens elever, og ikke minst å engasjere dem i praktiske prosjekter, der de for eksempel får praktisk erfaring med IoT (tingenes internett), tror jeg derfor er vel verdt å bruke tid på. Håper derfor å slippe til i noen av byens klasserom fremover, og har så vidt også begynt å snakke med Kodeklubben Rødsmyra, ved Erlend Øverby. Kanskje har vi fremtidige smartbygründere og -innovatører i byens klasserom? Og kanskje vi skulle hatt kodeklubber for (godt) voksne også?

Har du idéer til hvordan vi kan bygge opp kompetanse på smart city og IoT i Fredrikstad? Ta gjerne kontakt med gard@fredrikstad.kommune.no 🙂

14. mai begynte jeg i jobben som Programleder for Smart Fredrikstad i Fredrikstad kommune. Det betyr blant annet at jeg kommer til å ha mye kontakt med både folk i kommunen, i næringslivet, i akademia, i organisasjonslivet, og forhåpentlig også innbyggere generelt. Det skulle bety stort sett alle. Så: Hei alle! -Mer om min bakgrunn finner dere på LinkedIn, i Demokraten eller i Fredriksstad Blad. Første dagen på jobb ble jeg også kastet ut i et radiointervju med NRK Østfold. I korte trekk er jeg en digital oppdagelsesreisende og smartbynerd, med erfaring fra både det offentlige og næringslivet, både som gründer. kaffekoker, rådgiver og leder. Nå sist kommer jeg fra rollen som gründer og partner i Smarte Byer Norge.

Bystyret har vedtatt en Smart Fredrikstad-strategi jeg skal implementere. Smart Fredrikstad er under utforming, selv om programmet ble lansert allerede i fjor sommer. Det har skjedd mye det siste året:

  • To kick-off ideathons for Smart Fredrikstad ble arrangert, med rundt 50 deltakere fra kommune, næringsliv, akademia og samfunnsliv.
  • Fredrikstad kommune ble medlem i det viktigste globale smartbynettverket (OASC) og det største norske smartbynettverket (Smarte Byer Norge).
  • IoT-dagen samlet rundt 100 lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører – se gjerne presentasjonene.
  • IT-avdelingen har satt opp et LoRaWAN nettverk som gjør at «ting» (snarere en personer) kan kommunisere, som dekker mesteparten av byen.
  • Det er satt av 10 millioner kroner til et internt fond og 10 millioner til et eksternt fond for Smart Fredrikstad-prosjekter.
  • Det jobbes med konsept for en (fysisk) Smart Fredrikstad-lab.
  • Det jobbes med et konsept for en Smart Fredrikstad-forening, der næringsliv, akademia, samfunnsliv og innbyggere kan være med å forme Norges smarteste by.

Slik jeg ser det, mislykkes jeg i jobben dersom ikke «folk flest» i Fredrikstad etter hvert vet hva en «smart by» innebærer, og ikke selv vil ha kunnskap og mulighet til å delta i arbeidet med å gjøre byen smart. Derfor blir det viktig å kommunisere hva dette handler om, og ikke minst legge til rette for at alle som er interessert, kan delta. En Facebook-gruppe for Smart Fredrikstad og denne bloggen er de første stegene sånn sett.

Facebooksiden kan alle melde seg inn i. Den tar sikte på å samle alle som er interessert i smart city som tema i Fredrikstad(og gjerne noen utenbys som er interessert i temaet!). Her er tanken at alle som har noe å melde, gjør det, enten i form av deltakelse i diskusjoner, eller ved å poste relevante innlegg. Det er helt greit å poste reklame og promotering av egne produkter, prosjekter osv. også, så lenge de er relevante for temaet.

Bloggen her på siden kommer jeg til å stå for, men jeg tar gjerne mot henvendelser om gjesteinnlegg, uansett om du jobber i kommunen eller ikke. Det blir sikkert en del lange innlegg, for spesielt interesserte – som du som har lest hele veien ned hit 😉

Ta gjerne kontakt med meg på gard@fredrikstad.kommune.no – jeg svarer så sant jeg kan!

Gard 🙂

Gard jenssen - Programleder Smart Fredrikstad - blogg 6. juni 2018

Selfie fra kontoret 🙂