Skjema for prosjektidèer fra idèverkstedet

IoT-byen 12.03.2018

 • Beskriv kort hvordan prosjektet kan bidra med verdi til:

Type prosjekt:

 • Idé til samarbeid mellom aktører som kan understøtte visjonen om å skape IoT-byen
  (Aktører kan være offentlige, kommersielle, fra akademia eller fra samfunnsliv)
 • Samarbeid offentlig/offentlig – f.eks. mellom kommuner, statlige etater, fylkeskommuner
 • Samarbeid offentlig/privat – f.eks. mellom kommune og bedrift
 • Samarbeid akademia/offentlig – f.eks. forskningsprosjekt
 • Trippel/Quadruppel Helix: kommune, akademia, næringsliv + evt sivilsamfunn
 • Samarbeid sivilsamfunn /kommune – f.eks. kommune og medlemsorganisasjon
 • Annen

Finansieringsmodeller for prosjekt:

 • Støtte fra Fredrikstad næringsfond
 • Støtte i form av tilrettelegging fra kommunen
 • Forskningsmidler fra Forskningsrådet eller EU
 • Innovasjon Norge
 • Annen offentlig støtte
 • Egne investeringer
 • Annen