Mandag 04.03.2019 arrangerte bachelorgruppen fra Høgskolen i Østfold et møte på Rådhuset. Temaet omhandlet samlokalisering,  som var et av punktene i forprosjektet. De som meldte interesse ved forrige sonderingsmøte ble invitert.

Et eksempel på en smartbylab med showroom i Malaga, Spania ble fremvist:

Et eksempel på en smartbylab med showroom i Malaga, Spania ble fremvist. Eksempel fra Promàlaga Urbanlab

Videre

Hackstad ønsker muligheter for lokaler til verksted og Fredrikstad kodeklubb ønsker lokaler til kveldsbruk.

Bachelorgruppen gjennomfører intervjuer og behovsanalyse på selve “smartbylab”-konseptet. Hva har miljøet som allerede er i Fredrikstad behov for?

Videre gjennomføres det intervjuer og benchmarking i forhold til Showroom-konseptet.

Referatet til møtet 04.03.2019 kan du lese her:

Referat fra prosjektmøte om samlokalisering Smartbylabben 04.03.2019

Sted: Rådhuset, Møterom: Moum. Kl. 13.00 – 15.00

Deltakere:

HiØ/Akademia: Bjørn Gitle Hauge
Sentrumsleder/ Fredrikstad Næringsforening: Line Jeppesen
Kodeklubben: Erlend Øverby
Ryen Eiendom: Stine Ferguson
Visit Fredrikstad/Hvaler: Margit Tangen
HiØ/Akademia: Frode Ramstad Johansen
Blender Collective: Jørgen Aanonsen
Hackstad:  Ivar Søvold
Drivhuset (HiØ): Bjørn Bakke Nyhus
Smart Energi: Stig Andresen
Programleder Smart Fredrikstad: Gard Jenssen
Bachelorstudenter: Rikke Prang Følkner, Anmol Kaur & Mathias Solem

Agenda for møtet:

1. Velkommen, pitchdeck, Kahoot (bachelorteam) og prosjektstatus (Gard Jenssen)

2. Konseptdiskusjon

3. Innspill av ønsker og behov fra hver enkelt av deltakerne

4. Plan videre

Gard Jenssen presenterte oppdaterte saksopplysninger:

 • Lokaler: kommunen har leid seg inn i det tidligere NAV-bygget på hjørnet av Bryggeriveien mot Torvbyen. De har leid hele bygget og dette kan være en mulig lokasjon for Smartbylabben.
 • Fredrikstad kodeklubb er etablert og Smartbylabben kan være med å sponse plass.
 • Hackstad er interessert i å ha en del av arealet som et verksted på Smartbylabben.

Diskusjon – punkter som ble sendt ut på mail i forkant av møtet skulle diskuteres:

1. Hva skal til for at du/din bedrift er interessert i å leie kontorplass i Smartbylabben? Hva vil deres behov være for en slik plass?

Sammendrag:

 • Hackstad har behov for arealer til pilotverksted med fokus på IoT, sensorer og maskinlæring. Foreløpig anslag for arealbehov er 50-100 M2 (avhengig av hvordan man deler areal med andre).
 • Kodeklubben ønsker lokaler som ligner klasserom til å undervise i, samt ha plass til foreldre.
 • De andre deltakerne har ikke behov for å leie kontor/arbeidsplass/coworking, eller å flytte seg/miljøet på en fysisk smartbylab slik det er i dag.
 • Smart Energi skal vurdere om de ønsker å ha tilstedeværelse i sentrum utover MikroFlex-prosjektets showroom som er planlagt i Smartbylabben.

Diskusjonen videre:

 • Det er ønsker om et samlingspunkt og et sted å komme til..
 • Det kan være enighet om at et slikt miljø er nyttig da det er behov for å finne nye møteplasser som bidrar til utvikling av kompetanse og kunnskap, et sted for studenter å komme i kontakt med næringslivet.
 • Det er viktig å legge vekt på kvalitet og gjennomført arbeid, ikke en kjapp løsning.
 • Behov er å utforske hva svakhetene i de eksisterende miljøene er og tilby dette i Smartbylabben som en forlengelse og styrke de på den måten.
 • Flerbruk er et begrep som ble brukt.

2. Hvorfor er dere interessert i å delta i prosjektet?

Sammendrag:

Det ble diskutert med bred enighet om at smartbykonsepter er interessant.

Det var fokus på samarbeid med studenter og aktører fra eksisterende miljøer, men også utfordringer ved å bygge opp nye miljøer.

Det var ønsker om å tilby en plass de kan komme til for å gjøre ulike aktiviteter med prosjektgrupper, investorer mm.

 3.  Har dere andre idèer om hvordan man bruker lokalet?

Sammendrag:

Det ble innspill og diskusjoner på eksisterende aktiviteter og inspirasjon fra andre steder.

Noen av forslagene er:

 • Gaming-miljø
 • E-sport start-ups
 • IoT-laboratorium (mulighet for å bygge prototyper)
 • Verkstedfasiliteter
 • Foto/Film (Whitebox), Greenscreen
 • Studio med umiddelbar nærhet /flere HUB´er
 • Kafe
 • Makerspace

4. Hva tenker dere rundt økonomi/ driftskostnader?

Gard Jenssen:

 • Fra kommunens side er ikke noe bestemt enda.
 • Enova-prosjektet tilfører Smartbylabben i overkant av 1 million kroner over tre år til fremvisning av smarthus/-energiløsninger.
 • Diskusjon på om det er kommunens oppgave å promotere bedrifter i et showroom, evt. hvordan bør en modell for slikt se ut?.
 • Ønsker en student som er vert for Smartbylabben på kvelden.

Blender (Jørgen Aanonsen):

 • Økonomien må stemme fra dag en – en forutsetning at det har en finansiering fra næringslivet slik at det lever lenger enn selve prosjektet.
 • De aller fleste brukergruppene må kunne betale husleie, labben bør ha en bærekraftig drift som er finansiert av aktører som ser dette interessant som en del av sin næring. For å få til dette bør ambisjonsnivået være høy kvalitet.

Kodeklubben (Erlend):

 • Vi er en frivillig aktivitet og det er begrenset hva man kan betale.
 • Alternativet er å bruke en skole hvor det er gratis, så dette må eventuelt komme med merverdi; servering eller kule lokaler.

Innspill fra Gard Jenssen; Kodeklubb er viktig for å heve kompetansen på teknologi og programmering i Fredrikstad-samfunnet.

5.  Hvis det ikke er ønsker om kontorplass – forbered forslag til andre muligheter for samarbeid/prosjekter?

HiØ/Akademia (Bjørn Gitle):

 • Det må være innhold som tiltrekker seg folk – det er innholdet folk er interessert i. Muligheter; forskningsprosjekter.

Ryen Eiendom (Stine Ferguson):

 • Whitebox til å fotografere/filme i – det har de hatt forespørsel om flere ganger – ikke hatt optimalt lysforhold osv.
 • Mange frilansere som er fotografer kan leie seg inn i et rom for å kunne ta bilder.

Innspill fra Blender (Jørgen): De har også behov for det. De gjorde behovsanalyse på det og filmstudio – har spec´er som kan deles – utstyr osv.

Planen videre:

 • Veien videre er utydelig når det gjelder innhold og samlokasjon på Smartbylabben.
 • Kodeklubben er interessert i å ha det som lokasjon.
 • Hackstad er interessert i å ha det som verksted.

Andre:

 • Stig fra Smart Energi må undersøke med Smart Energi om å ha en sentrumsnær tilstedeværelse bortsett fra tingene i et showroom.
 • Blender (Jørgen Aanonsen) tror noen av de som sitter hos dem kan ha behov for noe av det de diskuterer, men ikke å bygge et coworking space til.
 • Foreslår å se på hva miljøene trenger og tenke flerbruk istedenfor.
 • De kan gjerne tilgjengeliggjøre plasser hos seg.

Kontaktinformasjon:

Programleder Smart Fredrikstad: Gard Jenssen: garjen@fredrikstad.kommune.no

Prosjektleder for bachelorprosjekt: Rikke Prang Følkner: rikke.p.folkner@hiof.no