Don Brancato fra Microfocus, holder foredrag om verdien av «åpen IoT» og hvordan den kan bidra til å gjøre visjonen om Fredrikstad som IoT-by virkelig.

Kjartan Slette, gründer og daglig leder i Unicast, holder foredrag om hva som skal til for at IoT-gründere etablerer seg eller flytter virksomheten til Fredrikstad.

Direktør for Strategisk Utvikling i IBM, Espen Ramsbacher, holder foredrag om hva som skal til for at norske industriaktører legger vesentlig innovasjonsutvikling til Fredrikstad.

Geir Mørk, CEO for IoT Network, holder foredrag om hva Fredrikstad trenger av infrastruktur for å bli Norges IoT-hovedstad.

Ove Fredheim, Leder Divisjon Bedriftmarkedet, Telenor Norge AS, holder foredrag om hvordan Fredrikstad kan vise veien for andre IoT-byer.

Rådmann i Fredrikstad, Ole Petter Finess, holder foredrag hvordan vi sammen kan skape IoT-byen Fredrikstad.

Konsernsjef i Smart Energi, Trond Andersen, holder foredrag om Fredrikstad Energi som Smart City-aktør.

Styreleder i Fredrikstad Næringsforening, Trond Delbekk, holder et spennende foredrag om næringsdestinasjonen Fredrikstad.

Ordfører i Fredrikstad, Jon Ivar Nygård, åpner IoT-konferansen 13.mars 2018.