Fredrikstad har ambisjoner om å bli en smart by, hva betyr dette for oss som innbyggere i Fredrikstad?

Skrevet av: Erlend Øverby

Bilde av: Walter Schøffthaler

Fredrikstad har ambisjoner om å bli en smart by, hva betyr dette for oss som innbyggere i Fredrikstad? Kom på kulturnatt og få en «smakebit».

En av de viktigste komponentene i en smart by er data, og bruk og sammenstilling av data. Utgangspunktet for mye av dataene kommer fra sensorer som måler og registrerer forskjellige aspekter av hva som foregår i byen – disse sensorene og data de sender går ofte under betegnelsen IoT (Internet of Things). Det er derfor en sammenheng mellom IoT og smart by utviklingen.

IoT sensorer kommer i mange forskjellige varianter fra registrering av temperatur/forurensning/trafikk, til hvor det står biler parkert – det finnes i dag sensorer for nesten alt mulig.

Smart by er å utnytte seg av data fra alle sensorer og andre datakilder og sette denne informasjonen sammen til kunnskap som brukes for å styre og utvikle byen. Ideen er at jo mer vi vet om hva som foregår i byen, jo lettere er det å lage tjenester som møter behovene til de som bruker byen. Vi snakker ofte om systemer av systemer av systemer som samarbeider.

Skal en by bli smart må vi kople brukere og data fra mange forskjellige områder. Av områder med egne systemer som må koples sammen i en smart by finner vi smarte bygg, intelligente trafikk løsninger, smarte strømnett, smart avfallshåndtering, smart energiforvaltning, smart sikkerhet, smart forvaltning av vann, smart kloakk, miljø osv osv. Alt vi har og gjør i en by med «smart» foran.

Når vi kopler sammen informasjon fra alle systemene og områdene som finnes i en by – vil vi få en smartere by. I prinsippet kan vi si at det som gjør en smart by er tilgang til data fra alt som foregår i byen.

Når vi har disse dataene og alle systemene deler data, vil det bli lettere å utvikle byen slik at denne blir bedre for de som bruker byen. Det vil også bli lettere å utnytte begrensede ressurser på en god måte.

En smart by er en blanding av bærekraft og teknologi. Målet med en smart by er å sikre alle gode og trygge omgivelser, med rent vann, ren luft, effektiv transport, effektiv avfallshåntering og gode bomiljø mm.

Hva betyr dette for meg som innbygger i Fredrikstad, hvordan kan jeg utnytte den infrastruktur som finnes?

For å gi alle en mulighet til å bedre forstå hva IoT og smart by er det viktig å avmystifisere kompleksiteten bak alt dette.

Vi tenker derfor å holde en egen kodeklubb for voksne (og barn) i løpet av året hvor vi ser hvordan vi kan utvikle enkle sensorer og sende data fra disse over LORAWAN nettet som er etablert i Fredrikstad. Vi kommer også til å se hvordan vi kan få tilgang til disse dataene fra kommunens IT systemer, og hvordan det er mulig å kople data fra flere datakilder.

Som en smakebit vil vi under kulturnatt 2018 gi alle som har lyst mulighet til å lage egne IoT løsninger.

Du vil også få mulighet til å test 3D printing og prøve deg på vår «sphero bane».

 

Med vennlig hilsen,

Erlend Øverby
Kodeklubben Fredrikstad

20. juni møttes prosjektgruppen for Smart Østfold i Moss. Fra venstre: Ole Gabrielsen (Moss), Astrid Stranda Hoff (Indre Østfold/Eidsberg), Marie Moksness (Sarpsborg), Martin Vik (Halden), Anders Aagaard Sørby (Østfold fylkeskommune), Gard Jenssen (Fredrikstad), Odd Ruud (Moss).

Noen møter er viktigere enn andre. Er det én ting jeg har lært meg i løpet av de fire årene jeg har holdt på med smart city som tema, så er hvor avgjørende det er at byer/kommuner samarbeider tett. Spesielt er det viktig å samarbeide som standarder, men også om løsninger. Dessuten er det god grunn til å fordele arbeid, slik at ikke alt for mange bruker tid å krefter på å gjøre det samme.

Hvorfor er samarbeid om standarder viktig?
Det er en fordel at toget mellom Oslo og Gøteborg slipper å skifte understell på grensen pga. forskjellig bredde på skinnegangen. Eller at vi kan bruke medbrakt støpsel i kontakten når vi skal lade telefonen på ferie. Ta en tur til England eller USA, så merker du fort hvor irriterende det er når ikke andre bruker samme standard.

99% av alle smartbyløsninger trenger tilrettelagte data, mens mindre enn én prosent av de data vi har faktisk er tilrettelagte. Og det hjelper ikke om Fredrikstad tilrettelegger sine data på én måte, mens andre byer gjør det på helt andre måter. Derfor er vi avhengig av å samarbeide om å standardisere, slik at en løsning som fungerer i én kommune, vil fungere i alle kommuner. Dette er hovedprinsippet til det internasjonale nettverket Open & Agile Smart Cities (OASC), der Fredrikstad ble medlem i fjor. Målet må være at det som fungerer i Fredrikstad også vil fungere i andre Østfold-byer, i alle norske byer, og i alle verdens byer.

Ved å være tidlig ut med standardiseringssamarbeid, tror jeg byene i Østfold vil skape seg både en næringsfordel og en produktivitetsfordel: Det blir lettere for bedrifter i Østfold å komme tidlig ut på markedet (nasjonalt og internasjonalt) med løsninger, og tilfanget av mulige løsninger kommunen kan ta i bruk blir større. Men vi har en laaaang vei å gå; det er ikke en triviell oppgave å standardisere og tilrettelegg data. Og motivasjonen kan det være så som så med, fordi gevinsten av arbeidet ligger godt frem i tid.

Hvorfor er samarbeid om løsninger viktige?
Samarbeidet om ny helsevakt mellom Fredrikstad, Hvaler, Råde og Våler er et godt eksempel på et smart kommune-samarbeid. Mange krysser kommunegrenser både i dagligliv og arbeidsliv. Enkeltpersoner eller bedrifter, som brukere av tjenester, bør ikke måtte forholde seg til kommunegrenser i de fleste av sine gjøremål. Derfor må smartbyløsninger legges opp tilsvarende. Forskjellige apper for parkering eller kollektivtransport bør fungere i forskjellige kommuner, snarere enn at alle må ha forskjellige apper i forskjellige kommuner, eller at det offentlige lager én app som skal fungere over alt. Konkurranse fører til innovasjon.

Dobbeltarbeid bør unngås om det ikke har en hensikt
Mange av kommunenes anskaffelser de neste årene kommer til å dreie seg om smarte løsninger. Det vil kreve mye tid. kompetanse og ressurser. Dersom 400 norske kommuner skal anskaffe smarte lysstolper (altså multifunksjon-lysstolper som for eksempel skal bruke mindre energi, gir bedre lys, gir lys bare når noen er i nærheten, kan oppdage om en parkeringsplass er ledig, være sendestasjon for WiFi, osv.), krever det mye oversikt over marked, teknologi. Det er neppe god økonomi om 400 tekniske etater gjør samme utrednings- og anskaffelsesjobb. Det minsker også sjansen for standardisering. Samtidig bør vi unngår at én kommune gjør valget for alle 400 – da er risken stor for at vi ikke får de riktige stolpene, og at kommunene blir bundet opp i lukket teknolgi.

Smart Østfold
Kommunene i Østfold ved rådmannsutvalget har nå satt i gang et forstudie or Smart Østfold, og første møte var i går. De smartbyansvarlige i rådmannsutvalgets medlemmers kommuner, samt fylkeskommunen møttes i Moss i går (se bildet), for å planlegge forstudiet. Dette er et arbeid jeg ser enormt frem til – og tar jeg ikke feil er Østfold første fylke som tar et slikt initiativ.

Har du idéer eller innspill til hvordan Østfold kan bli Norges smarteste fylke? Legg igjen en kommentar på Facebooksiden til Smart Fredrikstad eller send meg en e-post (gard@fredrikstad.kommune.no)

Skolelever med iPad

Arbeidsdagen i dag startet med å presentere Smart Fredrikstad for ledergruppa i seksjon Utdanning og oppvekst, med kommunalsjef Arne Rekdal Olsen i spissen. Fra jobber i departement og EU er jeg vant til at smartby defineres relativ snevert (mobilitet, energi og IKT), mens de fleste byer etter hvert synes å være enige om at smartby gjelder alle virksomhetsområder i en kommune – dermed også utdanning og oppvekst.

Det er ikke alltid innlysende hva smart city har med ethvert virksomhetsområde å gjøre, men heldigvis hadde jeg i dette tilfellet «juksa litt». I stedet for å kjøre en generell presentasjon av Smart Fredrikstad, valgte jeg i dette møte å bruke en presentasjon jeg laget som oppgave i forbindelse jobbintervjuet i april. Oppgaven var å si noe om hvordan Smart Fredrikstad kan bidra til å øke kompetansen om smartby i Fredrikstad-samfunnet.

Utgangspunktet mitt er at dersom en by skal bli smart, er vi avhengig av at «smart» er et begrep alle har en felles forståelse av (at det ikke simpelthen er synonymt med lurt eller intelligent). I tillegg hjelper det om både barn og voksne ser eksempler på smartbyløsninger og gjerne får mulighet til å være med i prosjekter. Det er blitt et slags mantra at en smart by må skapes i et «kvadruppel helix-samarbeid». Det betyr at alle fire samfunnsområder arbeider sammen: De offentlige, næringslivet, akademia og samfunnsliv (organisasjoner og innbyggere). Dette er også førende for Smat Fredrikstad.

Næringsutvikling (les: å skape flere arbeidsplasser) er en av de viktigste driverne for Smart Fredrikstad-programmet. Smartbyløsninger kan bli en viktig eksportartikkel for Fredrikstad-selskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Å lære bort smartby til byens elever, og ikke minst å engasjere dem i praktiske prosjekter, der de for eksempel får praktisk erfaring med IoT (tingenes internett), tror jeg derfor er vel verdt å bruke tid på. Håper derfor å slippe til i noen av byens klasserom fremover, og har så vidt også begynt å snakke med Kodeklubben Rødsmyra, ved Erlend Øverby. Kanskje har vi fremtidige smartbygründere og -innovatører i byens klasserom? Og kanskje vi skulle hatt kodeklubber for (godt) voksne også?

Har du idéer til hvordan vi kan bygge opp kompetanse på smart city og IoT i Fredrikstad? Ta gjerne kontakt med gard@fredrikstad.kommune.no 🙂

14. mai begynte jeg i jobben som Programleder for Smart Fredrikstad i Fredrikstad kommune. Det betyr blant annet at jeg kommer til å ha mye kontakt med både folk i kommunen, i næringslivet, i akademia, i organisasjonslivet, og forhåpentlig også innbyggere generelt. Det skulle bety stort sett alle. Så: Hei alle! -Mer om min bakgrunn finner dere på LinkedIn, i Demokraten eller i Fredriksstad Blad. Første dagen på jobb ble jeg også kastet ut i et radiointervju med NRK Østfold. I korte trekk er jeg en digital oppdagelsesreisende og smartbynerd, med erfaring fra både det offentlige og næringslivet, både som gründer. kaffekoker, rådgiver og leder. Nå sist kommer jeg fra rollen som gründer og partner i Smarte Byer Norge.

Bystyret har vedtatt en Smart Fredrikstad-strategi jeg skal implementere. Smart Fredrikstad er under utforming, selv om programmet ble lansert allerede i fjor sommer. Det har skjedd mye det siste året:

  • To kick-off ideathons for Smart Fredrikstad ble arrangert, med rundt 50 deltakere fra kommune, næringsliv, akademia og samfunnsliv.
  • Fredrikstad kommune ble medlem i det viktigste globale smartbynettverket (OASC) og det største norske smartbynettverket (Smarte Byer Norge).
  • IoT-dagen samlet rundt 100 lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører – se gjerne presentasjonene.
  • IT-avdelingen har satt opp et LoRaWAN nettverk som gjør at «ting» (snarere en personer) kan kommunisere, som dekker mesteparten av byen.
  • Det er satt av 10 millioner kroner til et internt fond og 10 millioner til et eksternt fond for Smart Fredrikstad-prosjekter.
  • Det jobbes med konsept for en (fysisk) Smart Fredrikstad-lab.
  • Det jobbes med et konsept for en Smart Fredrikstad-forening, der næringsliv, akademia, samfunnsliv og innbyggere kan være med å forme Norges smarteste by.

Slik jeg ser det, mislykkes jeg i jobben dersom ikke «folk flest» i Fredrikstad etter hvert vet hva en «smart by» innebærer, og ikke selv vil ha kunnskap og mulighet til å delta i arbeidet med å gjøre byen smart. Derfor blir det viktig å kommunisere hva dette handler om, og ikke minst legge til rette for at alle som er interessert, kan delta. En Facebook-gruppe for Smart Fredrikstad og denne bloggen er de første stegene sånn sett.

Facebooksiden kan alle melde seg inn i. Den tar sikte på å samle alle som er interessert i smart city som tema i Fredrikstad(og gjerne noen utenbys som er interessert i temaet!). Her er tanken at alle som har noe å melde, gjør det, enten i form av deltakelse i diskusjoner, eller ved å poste relevante innlegg. Det er helt greit å poste reklame og promotering av egne produkter, prosjekter osv. også, så lenge de er relevante for temaet.

Bloggen her på siden kommer jeg til å stå for, men jeg tar gjerne mot henvendelser om gjesteinnlegg, uansett om du jobber i kommunen eller ikke. Det blir sikkert en del lange innlegg, for spesielt interesserte – som du som har lest hele veien ned hit 😉

Ta gjerne kontakt med meg på gard@fredrikstad.kommune.no – jeg svarer så sant jeg kan!

Gard 🙂

Gard jenssen - Programleder Smart Fredrikstad - blogg 6. juni 2018

Selfie fra kontoret 🙂