Reiserapport fra OASCs årskonferanse, 16-17 januar 2019

Fredrikstad kommune er med i det internasjonale smartbynettverket OASC (Open and Agile Smart Cities). Kun byer/kommuner kan være med i nettverket, og medlemskap er gratis. I dag er 120 byer fra 24 land medlemmer.

Standardisering

OASC tar utgangspunkt i en enkelt prinsipp: “Smart løsninger som fungerer i én by, skal også fungere i de andre byene i nettverket”. I en teknisk verden betyr det kort og godt at alle forplikter seg til å følge samme de standardene. Standarder er gode å ha; standard bredde på togskinner gjør at norske tog kan kjøre til Göteborg, at vi kan lade telefonen vår på ferie i andre land, eller at du kan lese denne bloggen uansett hvilken nettleser du bruker.

Smartbyløsninger kan være så mye, men som regel er de digitale og benytter data. Og data må sendes fra et sted til et annet og behandles i et eller annet program i en datamaskin. OASC har derfor tatt utgangspunkt i dette når de jobber for at det som fungerer i en by også skal fungere i en annen. Hva har digitale løsninger innen skole, vei, helse, energi, kultur, vannverk, osv. til felles? Jo, de bruker data. Data må sendes, behandles og presenteres. Og ikke minst: Det blir stadig større behov for å bruke data fra forskjellige kilder sammen i samme system.

De siste året har byene i nettverket samarbeidet om å definere noen løsninger for minste felles multiplum på dette området. En slik løsning har fått navnet “MIM” (Minimal Interoperability Mechanism). “Interoperabilitet” på godt norsk er et ord som handler om å få ting til å kommunisere eller fungere seg i mellom. Dersom avstanden på togskinnene er den samme, signalsystemene er like og strømtilførselen fungerer på samme måte i Norge og Sverige, kan vi godt si at norsk og svensk jernbane er to “interoperable” systemer.

Ettersom smartby dekker så godt som alle områder en kommune har tjenester for, sier det seg selv at det verden over vil finnes ekstremt mange løsninger og teknologier. OASC tar ikke på seg jobben med å standardisere alle. Derfor fokuserer MIMene på det som må være felles for at summen av alle løsninger skal kunne fungere som helhet – eller som “plattform”.

På OASCs generalforsamling i forrige uke ble de tre første MIMene vedtatt: 1) Styring av kontekstdata ( hva slags data et datasett eller en datastrøm inneholder), 2) datamodeller (bestemmelser som sier at alle data om parkeringsplasser skal bruke samme verdier, f.eks. at størrelsen skal oppgis i centimeter i stedet for i tommer), 3) Retningslinjer for hvordan data skal kunne utveksles og handles med.

MIMene i seg selv er ikke standarder, men skal bidra til at de ofte konkurrerende standardiseringsorganene som arbeider med smartby- og IoT-standarder har noen felles prinsipper. Som bildet over viser, er det ikke få aktører involvert i standardiseringsarbeidet(!). OASC arbeider spesielt med at byene får innflytelse på standardene som utarbeides, slik at det ikke bare er industrien som bestemmer hvordan teknologi og prosesser skal utformes.

I forbindelse med generalforsamlingen i Brussel fikk arbeidsgruppene i nettverket anledning til å arbeide sammen. Fredrikstad deltok i arbeidsgruppene for hhv. standardisering og mobilitet. Vår rolle i gruppen for standardisering blir å bidra til at standardiseringsekspertene vet hva byene vil og hva de trenger. I mobilitetsworkshoppen handlet det om muligheten til å samle data om ulike typer mobilitet i et område, for å kunne forstå situasjonen og vurdere ulike tiltak, alt fra bildeling til parkeringskapasitet.

Hva betyr så alt dette? Jo, dersom målet er at løsninger fra en medlemsby i OASC også skal fungere i alle de andre medlemsbyene (så nært plug-and-play det er mulig å komme), er vi avhengig av at alle bruker samme prinsipper og standarder. Ideelt sett bør det være slik at dersom Fredrikstad skal kjøpe en smartbyløsning, sørger vi for at anbudet setter krav til hvilke standarder løsningen må tilfredsstille.

Samtidig har vi en kanal inn i standardiseringsarbeidet: Dersom vi lager eller kjøper en løsning det ikke finnes en standard for, kan vi be standardiseringsorganisasjonene (vis OASC) om å vurdere vår løsning som en ny standard.

OASC er en dugnadsorganisasjon. Fredrikstad har tatt på seg ansvaret for lede arbeidsgruppens arbeid med å samle inn og systematisere byenes behov i forhold til standardisering.

Et annet viktig tema under konferansen var “Digital Rights”. Dette handler om både personsikkerhet, datasikkerhet og den enkelte innbyggers tilgang til og kunnskaper om teknologi. Hvem samler inn data om hva, hva brukes de til og hvordan er kunnskapen om teknologi distribuert i befolkningen? Teknologi blir stadig mer politisert. Hva slags teknologi som brukes til hva, handler om verdier og valg. Det er viktig at innbyggere forstår hva som skjer i samfunnet rundt dem, slik at de kan få mene noe om det. Dette er viktige elementer i demokratiutviklingen.

I OASC-nettverket deler vi bekymringer, utfordringer og erfaringer som skal komme innbyggerne til gode i de smartbyløsninger vi velger. Det er flere spennende prosjekter som tar for seg Digital Rights og en tenkning om teknologi som et menneskedrevet økosystem.

Se feks SOLID-prosjektet, Finske SITRA fondet og deres IHAN prosjekt.

En Digital Rights App som er utviklet av en koalisjon mellom byene Amsterdam, New York og Barcelona og som gjør det mulig å laste ned info om sensorer som er utplassert i byene.

Å delta i et slikt nettverk av store og små byer i verden, gir Fredrikstad gode sjanser til å lage en smartby som ivaretar både innbyggernes rettigheter og næringslivets og myndigheters behov for data.

En smartby lages av alle!

Kontakt oss gjerne for mer mer informasjon eller kommentarer:

Torild Marie Nilsen, Innovasjonskoordinator: tmni@fredrikstad.kommune.no
Gard Jenssen, Programleder Smart Fredrikstad: gard@fredrikstad.kommune.no

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.