Blogg

Samlokalisering i Smartbylabben

Mandag 04.03.2019 arrangerte bachelorgruppen fra Høgskolen i Østfold et møte på Rådhuset. Temaet omhandlet samlokalisering,  som var et av punktene i forprosjektet. De som meldte interesse ved forrige sonderingsmøte ble invitert. Et…

Prosjekt Smartbylabben er i gang!

Vi er tre bachelorstudenter fra Innovasjon og Prosjektledelse, ved Høgskolen i Østfold, som er så heldige med å få kunne være med på et så komplekst prosjekt som Smart Fredrikstad Smartbylabben.  Bachelorgruppa består av Mathias…

Det enkle er som oftest vanskelig

Fredrikstad kommune er med i det internasjonale smartbynettverket OASC (Open and Agile Smart Cities). Kun byer/kommuner kan være med i nettverket, og medlemskap er gratis. I dag er 120 byer fra 24 land medlemmer.

Smartbylabben - planen videre i 2019

Godt nytt smartby-år! Høsten 2018 ble det avholdt to sonderingsmøter for en smartbylab i Fredrikstad.
På besøk i Ostrava

Smarte tsjekkere

En viktig del av arbeidet med å gjøre Fredrikstad smartere er å lære av, og å samarbeide med andre byer. Om alle byeri verden – eller Norge for den saks skyld – jobber med smartby for seg selvblir det litt som å finne opp hjulet om igjen.

Åpne data i Fredrikstad

“99% av alle smartbyløsninger trenger tilrettelagte data, men mindre enn én prosent av alle smartbydata er tilrettelagte” Jeg har arbeidet med smart city som tema i snart fem år, og dette er inntrykket jeg har. Det er ikke en forskningsbasert…

Rapport fra #hack4no

Tok turen til Hønefoss i dag, for å sjekke ut #Hack4no, landets største hackathon, som arrangeres hvert år av Kartverket. En «hackathon» er et treff over flere dager der idémakere, designere, dataanalytikere og programmerere kommer…

Sonderingsmøte «Smart Fredrikstad Innovation Lab»

I henhold til strategien for Smart Fredrikstad skal det opprettes en «Smart Fredrikstad Innovation Lab». Det blir et lokale – helst i sentrum – der vi kan vise frem smartbyløsninger og –prosjekter som finnes i Fredrikstad – uavhengig…
Fredrikstad har ambisjoner om å bli en smart by, hva betyr dette for oss som innbyggere i Fredrikstad?

Fredrikstad har ambisjoner om å bli en smart by, hva betyr dette for oss som innbyggere i Fredrikstad?

Skrevet av: Erlend Øverby Bilde av: Walter Schøffthaler Fredrikstad har ambisjoner om å bli en smart by, hva betyr dette for oss som innbyggere i Fredrikstad? Kom på kulturnatt og få en «smakebit». En av de viktigste komponentene…

Smart Østfold-samarbeid på gang

Noen møter er viktigere enn andre. Er det én ting jeg har lært meg i løpet av de fire årene jeg har holdt på med smart city som tema, så er hvor avgjørende det er at byer/kommuner samarbeider tett. Spesielt er det viktig å samarbeide som standarder, men også om løsninger. Dessuten er det gode...
Skolelever med iPad

Gi barna IoT før idretten tar dem

Arbeidsdagen i dag startet med å presentere Smart Fredrikstad for ledergruppa i seksjon Utdanning og oppvekst, med kommunalsjef Arne Rekdal Olsen i spissen. Fra jobber i departement og EU er jeg vant til at smartby defineres relativ snevert…

Hei Fredrikstad, her er jeg 🙂

14. mai begynte jeg i jobben som Programleder for Smart Fredrikstad i Fredrikstad kommune. Det betyr blant annet at jeg kommer til å ha mye kontakt med både folk i kommunen, i næringslivet, i akademia, i organisasjonslivet, og forhåpentlig…